mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

- 3 września 2018 (godz.8.00 – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych;
     godz. 10.00 – organizacja roku szkolnego),

            - 14 września 2018 (nadzór pedagogiczny; organizacja roku),

            - 15 listopada 2018 (przegląd wyników nauczania),

           - 20 grudnia 2018 (klasyfikacja śródroczna),

            - 10 stycznia 2019 (podsumowanie I półrocza),

           - 21 marca 2019 (klasyfikacja klas programowo najwyższych),

           - 9 maja 2019 (przegląd wyników nauczania),

            - 17 czerwca 2019 (poniedziałek) – klasyfikacja,

            - 30.08.2019 (piątek), godz. 10.00 - podsumowanie roku szkolnego 2018/19,
               zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych.

Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 25 września 2018 – roczna organizacja pracy,

            - 22 listopada 2018 – wyprzedaż, „Przegląd”, dyplomy,

            - 14 lutego 2019 – dyplomy, „przegląd”, szkolny konkurs plastyczny dla klas III Gim.
               i VIII SP, Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora,

            - 25 kwietnia 2019 – analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów

Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 27 września 2018 (czwartek) – analiza egzaminów zewnętrznych 2018 i testów

               diagnostycznych,

            - 3 stycznia 2019 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące,

            - kwiecień 2019 – (stosownie do potrzeby) - sprawy bieżące.

Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 20 września 2018 – omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych,

            - 15 listopada 2018 – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 28 lutego 2019 - uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja,

            - maj 2019 – (stosownie do potrzeby) – sprawy bieżące i organizacyjne

Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 28 września 2018,

            - 16 listopada 2018,

            - 1 marca 2019,

            - 17 maja 2019.

 

Ostatnio zmieniany środa, 07 listopada 2018 14:33

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

Rysunek i malarstwo

Galeria DYPLOMY 2015

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia