mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Komunikaty dla nauczycieli

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

     Plan lekcji
     Plan lekcji dla nauczycieli

 

Wiadomość do nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe w Plastyku:

Proszę pobierać u p. A.Makowkiej dzienniki do zajęć dodatkowych (koła, fakultety, zajęcia wyrównawcze). Uzupełnione dzienniki proszę złożyć w sekretariacie lub u mnie do końca miesiąca. Dla przypomnienia - wymagają one sprawdzenia i akceptacji planów przez p.Dyrektor.

K.Gwardiak-Kocur

 

 

 

                               Zamiany w planie lekcji nauczycieli
                                 20 września 2018 (czwartek):
Egzamin praktyczny dla kandydatek do klasy pierwszej i drugiej LP:
A.Sienkowska -  rysunek - sala 42 / 8:00 - 9:30
A.Sienkowska - malrstwo - sala 42 / 9:35 - 11:10
T.Szymichowski - rzeżba - sala 18 / 11:30 - 13:00
klasa IB – wycieczka
I.Marciszuk-Mazur – 2 lekcja odrobiona IIB
                           - 3 lekcja wg planu
                           - od 4 lekcji nieobecna - wycieczka
W.Konieczny - 1, 2 lekcja klasa IIB z 8,9 l.
Z.Kachnicz – 6 lekcja klasa IA z 9l.
A.Meller – 7 lekcja IA fizyka
             - 8 lekcja - fakultety
             - 9 lekcja wg planu
M.Kamyk - 8 lekcja klasa IA z 7l.
J.Dybowska – 9 lekcja klasa IA z 6l.
T.Majerski – 5 lekcja klasa IVA zamiast 4l.
H.Bączyk – 4 lekcja IVA z 5l.
P.Ordoczyńska – klasa IIB do odrobienia – wolna1l.
A.Sienkowska – zajęcia z VIG od 2 lekcji
 
                             Zamiany w planie lekcji nauczycieli
                                 21 września 2018 (piątek):
 
H.Bączyk – 4 lekcja IVA z 5l.
T.Majerski + L.Tucka + P.Rogalski - egzamin teoretyczny dla kandydatki do klasy drugiej / godzina 09:45 / sala 16


 


 pdf    Program wychowawczo-profilaktyczny

pdf     Plan działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły na rok szkolny 2017/2018

pdf    Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Ostatnio zmieniany środa, 19 września 2018 20:50

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

Rysunek i malarstwo

Galeria DYPLOMY 2015

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia