mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017, godz. 9.00.

2. Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych: 15 września 2017 (piątek), godz.11.00    obrady Jury oraz 20 października 2018 (piątek), godz. 12.00 uroczystość wręczenia nagród w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

3. Otrzęsiny: 17 listopada 2017 (przed spotkaniem z rodzicami, godz. 17.00).

4. Zakończenie I semestru: 21 grudnia 2017. Rozpoczęcie II semestru: 2 stycznia 2018.

5. Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2017.

6. Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018.

7. Wieczornica Historyczna na temat „Żołnierzy wyklętych”: luty 2018.

8. Regionalny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas III gimnazjów:

            - do 23 lutego 2018 – I etap – przesyłanie prac,

            - 5 marca 2018 (poniedziałek) – II etap – wykonywanie prac plastycznych,

            - 21 marca 2018 (środa) – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród,

            - 27 marca 2018 (wtorek) – quiz z historii sztuki.

9. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych: 12 – 16 marca 2018.

10. Makroregionalny Przegląd prac z rysunku, malarstwa i rzeźby: 16-17 marca 2018 w Gdyni.

11. Wyprzedaż prac uczniowskich: 19 – 23 marca 2018.

12.Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018.

13. Egzamin dyplomowy:

            - część praktyczna: 4, 5, 6 kwietnia 2018 (środa, czwartek, piątek),

            - część teoretyczna: 9, 10 kwietnia 2018 (poniedziałek, wtorek).

14. Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna: 18 kwietnia 2018,

- część matematyczno – przyrodnicza: 19 kwietnia 2018,

- język obcy nowożytny: 20 kwietnia 2018.

15. „Dzień otwarty” Szkoły: 26 kwietnia 2018 (czwartek).

16. Noc w Bibliotece: kwiecień 2018.

17. Targi Zawodoznawcze w II LO: kwiecień 2018.

18. Pożegnanie klas programowo najwyższych: 27 kwietnia 2018 (piątek), godz. 15.00.

19. Egzamin maturalny:

- część pisemna: 4 – 23 maja 2018,

- część ustna: 9 – 22 maja 2018,

- egzamin poprawkowy: 20 – 24 sierpnia 2018 (pisemny: 21.08.2018, godz. 9.00).

20. Noc Muzeów w „Plastyku”: maj 2018.

21. Urodziny Hasiora: koniec maja 2018.

22. Dzień Kultury Języka Polskiego: II semestr.

23. Terminy rekrutacji:

           - 4, 5, 6 czerwca 2018 – spotkania konsultacyjne dla kandydatów,

           - 11 czerwca 2018 – egzamin praktyczny,

             - 12 czerwca 2018 – egzamin teoretyczny,      

            - 13 czerwca 2018 – ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych  

               do LP,        

           - 18 czerwca 2018, godz. 18.00 – spotkanie organizacyjne dla uczniów klas
                 pierwszych i ich rodziców.

24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018.

25. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            - 22 grudnia 2017 (piątek przed Bożym Narodzeniem)

            - 30 kwietnia 2018 (poniedziałek przed 1 Maja)

            - 2 maja 2018 (środa pomiędzy świętami 1 Maja i 3 Maja)

- 4, 7, 8 maja 2018 (piątek, poniedziałek, wtorek - egzaminy maturalne),

- 1 czerwca 2018 (piątek po święcie Bożego Ciała)

26. Uroczystości szkolne prezentujące sukcesy uczniów i ich nauczycieli (tzw. apele):

- 14 listopada – wtorek

- 22 lutego – czwartek

- 19 kwietnia – czwartek

- 22 czerwca (zakończenie roku) – piątek.

27. Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

            - 14 września 2017 (organizacja roku)

            - 16 listopada 2017 (przegląd wyników nauczania)

           - 21 grudnia 2017 (klasyfikacja śródroczna)

            - 11 stycznia 2018 (podsumowanie I semestru)

           - 22 marca 2018 – (klasyfikacja klas programowo najwyższych)

           - 26 kwietnia 2018 (przegląd wyników nauczania)

            - 18 czerwca 2018 (poniedziałek, godz. 16.00) – ( klasyfikacja)

            - 21 czerwca 2018 (czwartek, godz. 9.00) – (podsumowanie roku szk.)

28. Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 7 września 2017 – organizacja pracy na cały rok szk., Biennale,

            - 1 marca 2018 – Przegląd, Dyplomy, Noc Muzeów, Noc w Bibliotece, Urodziny Hasiora,

            - 10 maja 2018 – Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora, analiza Dyplomów.

29. Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 13 września 2017 (środa) – analiza egzaminów zewnętrznych 2017 i testów

               diagnostycznych,

            - 14 grudnia 2017 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych I, sprawy bieżące,

            - 1 lutego 2018 - analiza próbnych egzaminów zewnętrznych II, sprawy bieżące.

30. Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 12 września 2017 (wtorek) – omówienie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny,

            - 16 listopada 2017 (po RP) – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 4 stycznia 2018 (środa) - uczniowie z niepowodzeniami, frekwencja, sprawy

             bieżące,

            - 26 kwietnia 2018 (po RP) - sprawy bieżące i organizacyjne.

31. Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 15 września 2017 (+szkolenie)

            - 17 listopada 2017 (+Otrzęsiny)

            - 12 stycznia 2018 (+zebranie ogólne)

            - 27 kwietnia 2018 (+wernisaż kl. I)

            - 8 czerwca 2018 (tylko Prezydium RR)

Wszystkie spotkania odbywają się w budynku szkoły o godz. 17.00, z wyjątkiem spotkania w dniu 17 listopada 2017, które z powodu remontu szkoły odbędzie się w budynku Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka.

 

 

 

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013

Lista uczniów przyjętych do Liceum Plastycznego na rok szkolny 2018/2019


lista_uczniów.pdf

 

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

Rysunek i malarstwo

Galeria DYPLOMY 2015

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia