mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018, godz. 9.00.
2. Otrzęsiny klas pierwszych: 22 listopada 2018
3. Wyprzedaż prac uczniów: 3-6 grudnia 2018
4. Zakończenie I semestru: 21 grudnia 2018. Rozpoczęcie II semestru: 2 stycznia 2019
5. Zimowa przerwa świąteczna: 24 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019
6. Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019
7. Wieczornica Historyczna na temat „żołnierzy wyklętych”: marzec 2019
8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klas III gimnazjów i VIII SP:
            - do 22 lutego 2019 – I etap – przesyłanie prac,
            - 11 marca 2019 (poniedziałek) – II etap – wykonywanie prac plastycznych,
            - 20 marca 2019 (środa) – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród,
            - 26 marca 2018 (wtorek) – quiz z historii sztuki
9. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych: 11 – 15 marca 2019
10. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych – 22 marca 2019
11. Makroregionalny Przegląd prac z rysunku, malarstwa i rzeźby: marzec - kwiecień 2019
12.Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019

13. Egzamin dyplomowy:
            - część praktyczna: 1, 2, 3 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa),
            - część teoretyczna: 8, 9 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek)

14. Egzamin gimnazjalny:
            - część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 (środa),
            - część matematyczno – przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 (czwartek),
            - język obcy nowożytny: 12 kwietnia 2019 (piątek)

15. „Dzień otwarty” Szkoły: 25 kwietnia 2019 (czwartek)
16. Noc w Bibliotece: kwiecień 2019.

17. Targi Zawodoznawcze w II LO: kwiecień 2019

18. Pożegnanie klas programowo najwyższych: 26 kwietnia 2019 (piątek).

19. Egzamin maturalny:
             - część pisemna: 6 – 23 maja 2019,
             - część ustna: 6 – 25 maja 2019,
             - egzamin poprawkowy: 20 – 21 sierpnia 2019 (pisemny: 20.08.2019, godz. 9.00)

20. Noc Muzeów w „Plastyku”: maj 2019
21. Urodziny Hasiora: 14 maja 2019
22. Dzień Kultury Języka Polskiego: II semestr roku szkolnego 2018/2019

23. Terminy rekrutacji:
          - 3, 4, 5 czerwca 2019 – spotkania konsultacyjne dla kandydatów (pon., wt., śr.),
          - 10 czerwca 2019 – egzamin praktyczny (poniedziałek),
          - 11 czerwca 2019 – egzamin teoretyczny (wtorek),
          - 12 czerwca 2019 – ogłoszenie wyników egzaminu
                                      oraz listy uczniów przyjętych do LP (środa),
24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019

25. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
            - 2 listopada 2018 (piątek),
            - 2 maja 2019 (czwartek),
            - 6-8 maja 2019 (poniedziałek – środa)

26. Terminy wystawiania ocen i ocen proponowanych
            - 14 listopada 2018 – propozycje ocen śródrocznych (środa),
            - 17 grudnia 2018 – wystawienie ocen śródrocznych (poniedziałek),
            - 22 lutego 2019 – propozycje ocen końcoworocznych
             w klasach maturalnych (piątek),
            - 18 marca 2019 – wystawienie ocen końcoworocznych
            w klasach maturalnych (pon.),
            - 17 maja 2019 – propozycje ocen końcoworocznych (piątek),
            - 14 czerwca 2019 – wystawienie ocen końcoworocznych (piątek)

27. Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:
           - 3 września 2018 (godz.8.00 – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych;
             godz. 10.00 – organizacja roku szkolnego),
           - 14 września 2018 (nadzór pedagogiczny; organizacja roku),
           - 15 listopada 2018 (przegląd wyników nauczania),
           - 20 grudnia 2018 (klasyfikacja śródroczna),
           - 10 stycznia 2019 (podsumowanie I semestru),
           - 21 marca 2019 (klasyfikacja klas programowo najwyższych),
           - 9 maja 2019 (przegląd wyników nauczania),
           - 17 czerwca 2019 (poniedziałek) – klasyfikacja,
           - 30.08.2019 (piątek), godz. 10.00 - podsumowanie roku szk. 2018/19;
            zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych

28. Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:
            - 25 września 2018 – roczna organizacja pracy,
            - 22 listopada 2018 – wyprzedaż, „Przegląd”, dyplomy,
            - 14 lutego 2019 – dyplomy, „przegląd”, szkolny konkurs plastyczny dla klas III Gim.
               i VIII SP, Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora,
            - 25 kwietnia 2019 – analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów

29. Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:
            - 27 września 2018 (czwartek) – analiza egzaminów zewnętrznych 2018
              i testów  diagnostycznych,
            - 3 stycznia 2019 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące,
            - kwiecień 2019 – (stosownie do potrzeby) - sprawy bieżące.

30. Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:
            - 20 września 2018 – omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych,
            - 15 listopada 2018 – sprawy bieżące i organizacyjne,
            - 28 lutego 2019 - uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja,
            - maj 2019 – (stosownie do potrzeby) – sprawy bieżące i organizacyjne

31. Planowane terminy spotkań z rodzicami:
    (w następujące piątki, o godz.17,00, w budynku ZSP)
            - 28 września 2018,
            - 16 listopada 2018,
            - 1 marca 2019,
            - 17 maja 2019

32. Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:
     (w następujące środy, o godz. 16.15, w budynku ZSP)
           - 14 listopada
           - 12 grudnia
           - 6 stycznia
           - 20 lutego
           - 20 marca
           - 17 kwietnia
           - 15 maja

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013 (do pobrania w formacie pdf)

Biennale

14 BIENNALE

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury