mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016, godz. 9.00.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016.

3. Zakończenie I semestru: 22 grudnia 2016. Rozpoczęcie II semestru: 2 stycznia 2017.

4. Ferie zimowe: 13 – 26 lutego 2017.

5.Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017.

6. Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna: 19 kwietnia 2017,

- część matematyczno – przyrodnicza: 20 kwietnia 2017,

- część z języka obcego nowożytnego: 21 kwietnia 2017.

7. Egzamin maturalny:

- część pisemna: 4 – 24 maja 2017,

- część ustna:8 – 24 maja 2017,

- egzamin poprawkowy: 21 – 25 sierpnia 2017 (pisemny: 22.08.2017, godz. 9.00).

8. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych: 17 marca 2017.

9. Egzamin dyplomowy:

            - część praktyczna: 5 - 6 kwietnia 2017 (środa - czwartek),

            - część teoretyczna: 10 - 11 kwietnia 2017 (poniedziałek – wtorek).

10. Pożegnanie klas programowo najwyższych: 28 kwietnia 2017 (piątek).

11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017.

12. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            - 31 października 2016 (poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych),

            - 2 maja 2017 (wtorek przed świętem 3 Maja)

- 4, 5 maja 2017 (czwartek, piątek - egzaminy maturalne),

- 16 czerwca 2017 (piątek po święcie Bożego Ciała)

- 22 czerwca 2017 (czwartek przed zakończeniem roku szk.)

13. Terminy rekrutacji:

           - 5, 6, 7 czerwca 2017 – spotkania konsultacyjne dla wszystkich kandydatów,

           - 12 czerwca 2017 – egzamin praktyczny dla wszystkich kandydatów,

           - 13 czerwca 2017 – sprawdzenie zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i
                zjawiskami kulturalnymi dla wszystkich kandydatów,      

            - 14 czerwca 2017 – ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych  

               do LP oraz OSSP,        

           - 19 czerwca 2017, godz. 18.00 – spotkanie organizacyjne dla uczniów klas
                 pierwszych i ich rodziców.

14. Tydzień Matematyki: 13 – 17 marca 2017

15. Wyprzedaż prac uczniowskich: 5 - 9 grudnia 2016.

16. Makroregionalny Przegląd Prac z rysunku, malarstwa i rzeźby: marzec-kwiecień 2017.

17. Regionalny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas III gimnazjów:

            - do 27 lutego 2017 – I etap – przesyłanie prac,

            - 6 marca 2017 (poniedziałek) – II etap – wykonywanie prac plastycznych,

            - 21 marca 2017 (wtorek) – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród,

            - 31 marca 2017 (piątek) – quiz z historii sztuki.

18. Wieczornica historyczna na temat „Żołnierzy Wyklętych”: 7 lutego 2017 (wtorek)

19. Regionalna Konferencja Artystyczna dla nauczycieli przedmiotu sztuka – połączona z warsztatami dla uczniów – 21 marca 2017, godz. 12.30 – 14.00.

20. „Dzień otwarty” Szkoły: 27 kwietnia 2017 (czwartek).

21. Noc w Bibliotece: kwiecień 2017.

22. Noc Muzeów w „Plastyku”: maj 2017.

23.   Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych (nadsyłanie prac) – czerwiec 2017.

24. Otrzęsiny: 18 listopada 2016 (przed spotkaniem z rodzicami, godz. 17.00).

25. Anglo-Frankofonia: 21 marca 2017 r., godz. 9.00 – 12.00

26. Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

            - 15 września 2016 (organizacja roku)

            - 17 listopada 2016 (przegląd wyników nauczania)

           - 22 grudnia 2016 (świąteczna klasyfikacja)

            - 12 stycznia 2017 (podsumowanie I semestru)

           - 23 marca 2017 – (klasyfikacja klas programowo najwyższych)

         - 27 kwietnia 2017 (przegląd wyników nauczania)

            - 19 czerwca 2017 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 16.00 - ( klasyfikacja)

            - 22 czerwca 2017 – CZWARTEK, GODZ. 9.00 (podsumowanie roku szk.)

27. Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 22 września 2016 – organizacja pracy na cały rok szk.

            - 2 marca 2017 – Przegląd, Dyplomy Noc Muzeów, Noc w Bibliotece

            - 11 maja 2017 – Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora, analiza Dyplomów.

28. Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 14 września 2016 (środa) – analiza egzaminów zewnętrznych 2016 i testów

               diagnostycznych,

            - 15 grudnia 2016 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych I,

            - 26 stycznia 2017 - analiza próbnych egzaminów zewnętrznych II.

29. Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 15 września 2016 (po RP) – omówienie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny,

            - 17 listopada 2016 (po RP) – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 11 stycznia 2017 (środa) - uczniowie z niepowodzeniami, frekwencja, sprawy

             bieżące,

            - 27 kwietnia 2017 (po RP) - sprawy bieżące i organizacyjne.

30. Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 16 września 2016

            - 18 listopada 2016

            - 13 stycznia 2017

            - 28 kwietnia 2017

            - 2 czerwca 2017 (TYLKO PREZYDIUM RR)

Wszystkie spotkania odbywają się w budynku szkoły o godz. 17.00.

 

 

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018


 ZEBRANIA I SZKOLENIA NAUCZYCIELI

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SKOLNEGO 2017/2018

29 sierpnia 2017 (wtorek), godz. 10.00, sala 31 – zebranie Zespołu Wychowawców.

30 sierpnia 2017 (środa), godz. 9.00 – 12.30, sala 31 – szkolenie RP nt. Skuteczna komunikacja nauczyciel – uczeń – rodzice w szkole artystycznej (cz.1). Szkolenie prowadzi P. Magdalena Ratalewska.

31 sierpnia 2017 (czwartek), godz. 9.00 – 12.30 – szkolenie RP nt. Budowanie relacji nauczyciel – uczeń – rodzice w szkole artystycznej (cz.2). Szkolenie prowadzi P. Magdalena Ratalewska.

1 września 2017 (piątek):

- godz. 9.00 – zebranie Rady Pedagogicznej

- godz. 11.00 – 13.00 – szkolenie RP nt. Cybernauci, czyli
o bezpiecznych zachowaniach w sieci.
Szkolenie prowadzi P. Kinga Dolatowska.

 

Galeria DYPLOMY 2015

Rysunek i malarstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Snycerstwo

Tkanina artystyczna

Fotografia

Projektowanie graficzne

Podstawy projektowania


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby