REGULAMINY RADY RODZICÓW

 Regulamin Rady Rodziców w ZSP w Koszalinie

  ZAŁĄCZNIK 1 Potokół wyboru klasowej rady rodziców

  ZAŁĄCZNIK 2 Wniosek do rady rodziców

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca p. Natalia Kłus-Szczeblewska (przedstawicielka kl. Ic)

Zastępca p. Tomasz Brzęczek (przedstawiciel kl. Ib)

Skarbnik p. Małgorzata Golan (przedstawicielka kl. IIIb)

Sekretarz p. Marta Kin (przedstawicielka kl. IIIa)

p. Paulina Pawlik (przedstawicielka kl. Ia)
p. Jolanta Prądzińska (przedstawicielka kl. IIa)
p. Leszek Jęczkowski (przedstawiciel kl. IIb)
p. Dagmara Wygoda (przedstawicielka kl. IIc)
p. Andrzej Liśniewski (przedstawiciel kl. IIIc)
p. Ewa Sztandarska (przedstawicielka kl. IVa)
p. Julita Ledwoń (przedstawicielka kl. IVb)
p. Anna Lisowska (przedstawicielka kl. IVc)
p. Jarosław Bartosik (przedstawicielka kl. VIg)

Konto bankowe Rady Rodziców 27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.

 

KALENDARZ
na rok szkolny 2022/2023
POBIERZ


 PLAN LEKCJI

POBIERZ


STATUT
POBIERZ

 


 Protokół XV Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie

POBIERZ

 


 

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


Zaloguj się

Projekt MKiDN - informacja