plastyk kurs

Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

W skład Zespołu Szkół Plastycznych (ZSP) wchodzą:

 

   

1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie (PLSP), w którym nauka trwa 5 lat. Przyjmowani są do niego kandydaci po ukończeniu szkoły podstawowej.
2. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP), w której nauka trwała 6 lat (3 lata gimnazjum plastycznego i 3 lata liceum plastycznego). Obecnie szkoła ta podlega wygaszaniu, ze względu na likwidację gimnazjów. 

W szkole realizowane jest kształcenie ogólnokształcące i kształcenie artystyczne. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego oraz tytułu zawodowego „plastyk” w określonej specjalizacji.

Kształcimy w zawodzie „plastyk” w specjalnościach (do wyboru):
     techniki graficzne – w specjalizacji: projektowanie graficzne,
     fotografia i film – w specjalizacji fotografia artystyczna.
     formy rzeźbiarskie – w specjalizacjach:
       - ceramika artystyczna,
       - snycerstwo,
     formy użytkowe – wzornictwo – w specjalizacji: tkanina artystyczna.

Obok wszystkich przedmiotów ogólnokształcących (jak w każdym innym liceum) oraz wymienionych specjalizacji, w PLSP realizowane są następujące przedmioty artystyczne:
     historia sztuki,
     podstawy projektowania – kompozycja,
     rysunek i malarstwo,
     rzeźba,
     podstawy fotografii i filmu
     projektowanie multimedialne

EGZAMIN WSTĘPNY
Kandydaci do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  (PLSP) przystępują do egzaminu wstępnego. Składa się on z dwóch części:
     część praktyczna, której zadaniem jest zbadanie predyspozycji plastycznych i wrażliwości estetycznej kandydata;
     część teoretyczna, to rozmowa badająca zainteresowania kandydata sztukami plastycznymi oraz wydarzeniami kulturalnymi.
Szczegóły dotyczące egzaminu wstępnego omówione są na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Rekrutacja.

EGZAMIN MATURALNY I DYPLOMOWY
Zwieńczeniem kształcenia w szkole plastycznej są dwa egzaminy:
1. egzamin dyplomowy, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej:
     część praktyczna polega na prezentacji i obronie, przed komisją, pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na wybranej specjalizacji,
     część teoretyczna jest egzaminem z historii sztuki;
2. egzamin maturalny, który stanowi przepustkę na dowolny kierunek studiów.

Co jeszcze warto wiedzieć:

   
 
   Uczniowie szkoły plastycznej, mieszkający w sporej odległości od Koszalina, korzystają z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, przy ul. Fałata 32. W internacie mieszkają jedynie uczniowie szkół artystycznych: muzycznej i plastycznej. 
     Dzięki niewielkiej liczbie uczniów w ZSP nikt w szkole nie jest anonimowy, a atmosfera jest niezwykle przyjazna.  Mało liczne klasy sprzyjają lepszym możliwościom uczenia się i nawiązywania relacji.
    Uczniowie PLSP:
  - w pierwszej klasie, dokonują wyboru jednej z pięciu specjalizacji, mając do wyboru: projektowanie graficzne, fotografię artystyczną, ceramikę artystyczną, tkaninę artystyczną, snycerstwo;
- uczestniczą w wielu, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, konkursach plastycznych, w których zdobywają liczne nagrody;
- uczestniczą w obowiązkowych plenerach artystycznych:
klasa II – plener artystyczny w Koszalinie i okolicy(3-5 dni);
klasa III – plener malarski w miejscowości nadmorskiej (7 dni);
klasa IV - plener malarski w górach lub innej miejscowości w Polsce (14dni);
     Każdego roku wyniki egzaminów maturalnych, uzyskiwane przez naszych uczniów, dają szkole plastycznej wysokie miejsca w edukacyjnym rankingu koszalińskich szkół.
     Absolwenci Zespołu Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie z powodzeniem podejmują studia nie tylko na uczelniach artystycznych, ale także na kierunkach niezwiązanych ze sztukami plastycznymi.

 

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


Zaloguj się