Statut ZSP im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  STATUT Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
(ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2020r.)
Logo Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
LOGO ZSP - pobierz w formacie CorelDRAW 12 (zip)
LOGO ZSP - pobierz w formacie jpg

   Koncepcja pracy Zespołu Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie [2016]

Regulaminy w ZSP w Koszalinie

  Regulamin rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie [2019]
  Regulamin egzaminu dyplomowego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie [2020]
  Regulamin dt. dysponowania pracami uczniów [2018]
  Regulamin praktyk szkolnych [2019]
  Regulamin przyznawania stypendium artystycznego dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie
  Regulamin organizowania plenerów artystycznych w ZSP w Koszalinie [2020]

Inne regulaminy

   Regulamin korzystania z szafek szkolnych [2020]
Świadectwo i legitymacja szkolna
  Podanie o wydanie duplikatu/odpisu świadectwa szkolnego
  Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
  Procedury wydawania duplikatu/odpisu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej ZSP w Koszalinie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - tekst jednolity z 2019r.
Załącznik 1 Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
Załącznik 2 Oświadczenie o przychodzie na jednego członka rodziny
Załącznik 3 Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku
Załącznik 4 Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieżyo przyznanie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży
Załącznik 5 Wniosek o przyznanie pomocy finansowej
Załącznik 6 Wniosek o przyznanie zapomogi losowej
Załącznik 7 Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
Załącznik 8 Regulamin pracy Komisji Socjalnej
Załącznik 10 Wysokość świadczeń ZFŚS
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2016

Ogłoszenia

 

 Uroczysta inaguracja
roku szkolngo 2020/202
odbędzie się

01 września 2020 roku
o godzinie 11:00.

Serdecznie zapraszamy!

 

strzalka  Przydział uczniów do klas pierwszych:

klasa IA PLSP

klasa IB PLSP

klasa IC PLSP

strzalka  Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 

 

strzalka  Lista materiałów plastycznych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury